Burmistrz Miasta Kolno
Ogłasza I przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługowo przemysłową


Uzasadnienie przetargu ograniczonego.
Do przetargu ograniczonego mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne które spełnią następujące warunki:
• wprowadzą w planowanej działalności gospodarczej na przedmiotowym terenie co najmniej jeden z elementów gospodarki innowacyjnej.
• zobowiążą się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży
• zobowiążą się do zakończenia zabudowy w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.


Część I – postępowania przetargowego

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 1
1. Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Towarowa
2. Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów: nieruchomość niezabudowana, właścicielem działki gruntu o nr 2786/3 o pow. 8276 m2 jest Miasto Kolno. Działka posiada księgę wieczystą nr kw LM1L/00005405/4 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży.
3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu: teren działki 2786/3, oznaczony jest symbolami:
- 3P/Ug – przemysł i usługi gospodarcze
- 4U - tereny usług ogólnomiejskich.
4. Cena wywoławcza nieruchomości netto: 162 000,- zł słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych. Minimalne postąpienie 1 620,- zł
5. Wadium: wartość wadium 12 000, - zł, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych
6. Pozostałe uwarunkowania zgodnie z częścią II ogłoszenia

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 2
1. Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Towarowa
2. Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów: nieruchomość niezabudowana, właścicielem działek gruntu o nr 1329/12 o pow. 1714 m2, 1329/6 o pow. 3354 m2, 1329/9 o pow. 1723 m2, 1328/3 o pow. 2891 m2, 1327/3 o pow. 2988 m2, o łącznej powierzchni 12670 m2 jest Miasto Kolno. Działki posiadają księgę wieczystą nr kw LM1L/00042669/3 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży.
3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu:
a) działki nr geod. 1327/3, 1328/3, 1329/6, 1329/9 położone są na terenie miasta Kolno oznaczonym symbolami:
- 3P/Ug – przemysł i usługi gospodarcze
- 4U - tereny usług ogólnomiejskich.
b) działka nr geod. 1329/12 położona jest na terenie miasta Kolno oznaczonym symbolem 3P/Ug – przemysł i usługi gospodarcze
4. Cena wywoławcza nieruchomości netto: 284 000,- zł słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych. Minimalne postąpienie 2 840,- zł
5. Wadium: wartość wadium 16 000, - zł, słownie szesnaście tysięcy złotych
6. Pozostałe uwarunkowania zgodnie z częścią II ogłoszenia


Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 3
1. Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Składowa
2. Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów: nieruchomość niezabudowana, właścicielem działek gruntu o nr 1350/2 o pow. 11173 m2, 1351/4 o pow. 7907 m2, 1352/4 o pow. 8016 m2, 1353/4 o pow. 5368 m2, 1354/4 o pow. 4273 m2 , 1356/5 o pow. 668 m2 o łącznej powierzchni 37405 m2 jest Miasto Kolno. Działki posiadają księgę wieczystą nr kw LM1L/00063678/2, LM1L/00005405/4, LM1L/00047814/0, LM1L/00042669/3, LM1L/00058029/0 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży.
3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu: teren obejmujący działki oznaczony jest symbolem 6P/Ug tj. tereny przemysłu i usług gospodarczych.
4. Cena wywoławcza nieruchomości netto: 981 000,- zł słownie: dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych. Minimalne postąpienie 9 810,- zł
5. Wadium: wartość wadium 65 000, - zł, słownie sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych.
6. Pozostałe uwarunkowania zgodnie z częścią II ogłoszenia

Informacje w załączniku ponizej:

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: WRG M. pisiak

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2012-07-13

Data modyfikacji: 2012-07-13

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2012-07-13