Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Burmistrza Miasta Kolno

o wyborze najkorzystniejszej oferty

  

Burmistrz Miasta Kolno działając na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz.1658 z późniejszymi zmianami) informuje, że w wyniku otwartego konkursu na partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia została wybrana oferta:

 

Stowarzyszenie EUROpartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

15 – 555 Białystok

ul. Dojlidy Fabryczne 26, lok 1

  

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, natomiast wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, gdyż spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie wymagania obligatoryjne i dodatkowe określone w ogłoszeniu publicznym.                                                                  

 

                                                                                                Burmistrz Miasta Kolno

    

                                                                                                           Andrzej Duda

Kolno, 11.05.2009 r.

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-05-11

Data modyfikacji: 2009-05-11

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-05-11