BURMISTRZ  MIASTA  KOLNO

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20 został wywieszony na okres 21 dni od dn. 31 października 2013 r. wykaz w sprawie zamiany własności działki gruntu nr 3201/4 o pow. 669 m 2 na prawo użytkowania wieczystego działek nr 3194/3 o pow. 31 m 2, 3199 o pow. 102 m 2, 3203 o pow. 965 m 2, 3239 o pow. 58 m 2 położonych w m. Kolno przy ul. Wincentego Witosa.  
Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 14 , tel. 86 - 278 -94- 54 .


                                                                                            BURMISTRZ MIASTA

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2013-10-31

Data modyfikacji: 2013-10-31

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2013-10-31