wykaz gruntów przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawców na okres do 3 lat:

BURMISTRZ  MIASTA  KOLNO

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20 został wywieszony na okres 21 dni od dn. 29 listopada 2013 r. wykaz gruntów przeznaczonych do oddania w najem  w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawców na okres do 3 lat:
- dz. nr 1456/1 / część / - 1 działka położona w m. Kolno przy ul. Konstytucji 3- go Maja z przeznaczeniem pod działalność handlową, 
- dz. nr 1456/1, 1458/2  / część / - 2 działki położone w m. Kolno przy ul. Konstytucji 3-go Maja z przeznaczeniem pod  działalność handlową,
- najem gruntu celem ustawienia 7 szt. pojemników z przeznaczeniem na zbiórkę odzieży używanej i innych tekstylii gospodarczych,
- dz. nr 1733/5, 1732/3 / część /  - położone w m. Kolno przy  ul. Wincentego Witosa z przeznaczeniem pod altanę śmietnikową,
- dz. nr 1369/62, 1369/350, 1369/352 o łącznej pow. 0.2210 ha płożone w m. Kolno przy ul. Handlowej z przeznaczeniem pod skup złomu i metali kolorowych, handel opałem, produkcję drewna kominkowego, wykonywanie drobnych prac budowlanych i remontów mieszkań, układanie kostki, pielęgnację ogrodów, odśnieżanie wejść i chodników przy prywatnych posesjach,
- dz. nr 1322 o pow. 1.2525 ha położona w m. Kolno przy ul. Kolejowej z przeznaczeniem pod budowę toru przeszkód dla aut terenowych oraz placu treningowego w celu udoskonalania technik jazdy terenowej.
Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 14 , tel. 86 - 278 -94- 54 .


                                                                                            BURMISTRZ MIASTA

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2013-11-30

Data modyfikacji: 2013-11-30

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2013-11-30