Zarządzenie Nr 76/11
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 24 sierpnia 2011 roku

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.


Na podstawie art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 162, poz. 978) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. wyznaczam Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2 z siedzibą w Kolnie przy ul. Szkolna 8.
 


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2011-08-26

Data modyfikacji: 2011-08-30

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2011-08-26