ZARZĄDZENIE Nr 86/11
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 12 września 2011 roku

w sprawie wskazania pracowników Urzędu Miasta Kolno, miejskich jednostek organizacyjnych oraz pracownika Szpitala Ogólnego w Kolnie do składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.


Na podstawie art. 182 § 2 pkt 2 i § 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1


Wskazuję niżej wymienione osoby do składu obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Kolno w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.:

 

Nr obwodu

głosowania

Imię i nazwisko

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Stanowisko /miejsce pracy

1


Barbara Podsiad

Szkoła Podstawowa Nr 1,

ul. Wojska Polskiego 22, Kolno

tel. (86) 278-21-24

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1

2

 

Dariusz Łosiewski

Szkoła Podstawowa Nr 2,
ul. Szkolna 8, Kolno

tel. (86) 278-23-36

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2

3

 

Małgorzata Kubrak

Zakład Doskonalenia Zawodowego,

ul. Księcia Janusza I 40, Kolno

tel. (86) 278-28-54

 

Pracownik Urzędu Miasta Kolno

 

4

 

Wanda Burzyńska

Zespół Szkół Technicznych,
ul. Teofila Kubraka 6, Kolno

tel. (86) 278-27-02

 


Pracownik Urzędu Miasta Kolno

 

5


Zbigniew Wiliński

Starostwo Powiatowe,

ul. 11 Listopada 1, Kolno

tel. (86) 278-47-97

 


Pracownik Urzędu Miasta Kolno

 

6


Dariusz Duda

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,

ul. Wojska Polskiego 34, Kolno

tel. (86) 278-26-61


Pracownik Urzędu Miasta Kolno

 

7


Jadwiga Lutrzykowska

Przedszkole Miejskie Nr 4,

ul. Wojska Polskiego 65a, Kolno

tel. (86) 278-20-06


Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4

 

8

 

 

Bożena Dąbkowska

Szpital Ogólny,
ul. Wojska Polskiego 69, Kolno
tel. (86) 278-23-50

 

Pracownik Szpitala Ogólnego

 

 

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2011-09-12

Data modyfikacji: 2011-09-12

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2011-09-12