OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA KOLNO
w sprawie sporządzenia wykazu gruntu przeznaczonego do oddania w najem na czas określony.Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2007. Nr 173, poz. 1218 jedn. tekst ), przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawców na okres: do 3 lat.

Opis i położenie nieruchomości

Nr działek,

Nr KW

Pow. terenu do wydzierżawienia w m 2.

Opis

przeznaczenia działek położonych na terenie m. Kolno

Wysokość opłat z tytułu czynszu najmu - roczny

 

m. Kolno  ul.  Wojska Polskiego

 

dz. nr 2000/18 , ZD 9424

 

6,25 m 2.

 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kolno, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVI/167/97 z dnia 21X.1997 r. działa nr 2000/18 oznaczona symbolem 3ZPKX – „ tereny zieleni i komunikacji  pieszo – jezdnej”.

 

30 zł + VAT


W/w wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Kolno przez okres 21 dni ( od dnia 24.04. 2012 r. do dnia 15.05.2012 r. )

BURMIASTRZ MIASTA

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno Sporządziła: B. Popielarz

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2012-04-25

Data modyfikacji: 2012-04-25

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2012-04-25