w sprawie sporządzenia wykazu gruntu przeznaczonego do oddania w najem na czas określony

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA KOLNO

w sprawie sporządzenia wykazu gruntu przeznaczonego do oddania w najem na czas określony.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2007. Nr 173, poz. 1218 jedn. tekst ), przeznacza się do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawców na okres: do 3 lat.

 

Opis i położenie nieruchomości

Nr działek,

Nr KW

Pow. terenu do wynajmu w m 2.

Opis

przeznaczenia działek położonych na terenie m. Kolno

Wysokość opłat z tytułu czynszu najmu - miesięczny

 

m. Kolno  ul.  Wojaka Polskiego

 

dz. nr 1873 , KW 1242

 

Część I piętra budynku  o pow. 41,20 m 2

 

Uchwała Nr XXVII/157/2001 Rady Miejskiej w Kolnie z dnia 26 kwietnia  2001 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kolno dotyczącej  obszaru położonego pomiędzy ulicami M. Konopnickiej, Wojska Polskiego, Sienkiewicza i W. Witosa. Obszar oznaczony symbolami „ MN i MN – U  z przeznaczeniem  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  Jako przeznaczenie dopuszczalnie ustala się funkcję usługową pod warunkiem nie powodowania uciążliwości dla przeznaczenia podstawowego.”

 

250 zł + VAT

 

W/w wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Kolno przez okres 21 dni ( od dnia  07.05. 2012 r. do dnia  28.05.2012 r. )

 

                                                                                                           BURMIASTRZ MIASTA

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2012-05-07

Data modyfikacji: 2012-05-07

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2012-05-07