na sprzedaż na własność niezabudowanych działek gruntu położonych na terenie miasta Kolno przy ul. Wojska Polskiego pod zabudowę garażami

BURMISTRZ MISTA KOLNO działając

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 315/17

OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż na własność niezabudowanych działek gruntu położonych na terenie miasta Kolno przy ul. Wojska Polskiego pod zabudowę garażami w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym.

 

 1. działka nr 1369/171 o pow. 18 m 2, KW LM1L/00035652/9, cena wywoławcza 2000 zł, wadium, 200 zł,
 2. działka nr 1369/172 o pow. 18 m 2, KW LM1L/00035652/9, cena wywoławcza 2000 zł, wadium, 200 zł,
 1. działka nr 1369/173 o pow. 18 m 2, KW LM1L/00035652/9, cena wywoławcza 2000 zł, wadium 200 zł,
 1. działka nr 1369/174 o pow. 18 m 2, KW LM1L/00035652/9, cena wywoławcza 2000 zł, wadium 200 zł,
 1. działka nr 1369/175 o pow. 18 m 2, KW LM1L/00035652/9, cena wywoławcza 2000 zł, wadium 200 zł,
 1. działka nr 1369/176 o pow. 18 m 2, KW LM1L/00035652/9, cena wywoławcza 2000 zł, wadium 200 zł,
 1. działka nr 1369/231 o pow. 29 m 2, KW LM1L/00035652/9, cena wywoławcza 3200 zł, wadium 320 zł,
 1. działka nr 1369/232 o pow. 29 m 2, KW LM1L/00035652/9, cena wywoławcza 3200 zł, wadium 320 zł,
 1. działka nr 1369/233 o pow. 29 m 2, KW LM1L/00035652/9, cena wywoławcza 3200 zł, wadium 320 zł,
 1. działka nr 1369/234 o pow. 29 m 2, KW LM1L/00035652/9, cena wywoławcza 3200 zł, wadium 320 zł,
 1. działka nr 1369/235 o pow. 29 m 2, KW LM1L/00035652/9, cena wywoławcza 3200 zł, wadium 320 zł,
 1. działka nr 1369/236 o pow. 29 m 2, KW LM1L/00035652/9, cena wywoławcza 3200 zł, wadium 320 zł.

 

Dla wyżej wymienionego terenu brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kolno teren działek oznaczony jest symbolem „ PS – U” są to tereny zainwestowane zabudową usługową i produkcyjną.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 09 lutego 2018 roku  o godz. 11 00 w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 1.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne które wpłacą wymagane wadium w gotówce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 lutego 2018 r. na konto Urzędu Miasta Kolno BS Kolno  98 8754 0004 0000 8341 2000 0020 ( za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto. )

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie nie podpisania w wyznaczonym terminie umowy notarialnej przez osobę która przetarg wygrała. Wylicytowana cena sprzedaży podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony będzie 23 % VAT. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.

Szczegółowe informacje dotyczące danych o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Kolno pokój nr 14 lub pod tel. 86-278-94-54.

 

                                                                                          BURMISTRZ  MIASTA  KOLNO

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: UM Kolno

Data wytworzenia: 2018-01-03

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2018-01-03

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2018-01-03