. wykaz w sprawie użyczenia nieruchomości na czas nieokreślony oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 3238

BURMISTRZ  MIASTA  KOLNO

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20 został wywieszony na okres 21 dni od dn. 9 marca 2018 r. wykaz w sprawie użyczenia nieruchomości na czas nieokreślony oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 3238 /część działki/ o pow. 160 m2, położonej w m. Kolno przy ul. Witosa.

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 14 , tel. 86 - 278 -94- 54.

 

                                                                                            BURMISTRZ MIASTA

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: UM Kolno

Data wytworzenia: 2018-03-12

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2018-03-12

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2018-03-12