wykaz w sprawie sprzedaży niezabudowanych działek nr 1329/12 o pow. 1714 m 2, 1329/6 o pow. 3354 m 2 , 1329/9 o pow. 1723 m 2, 1328/3 o pow. 2891 m 2, 1327/3 o pow. 2988 m 2 przy ul. Towarowej

Kolno, 14.07.2016

 

BURMISTRZ  MIASTA  KOLNO 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, poz.1777 z 2016 r. poz. 65 ) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20 został wywieszony na okres 21 dni od dn. 14 lipca 2016 r. wykaz w sprawie sprzedaży niezabudowanych działek nr 1329/12 o pow. 1714 m 2, 1329/6 o pow. 3354 m 2 , 1329/9 o pow. 1723 m 2, 1328/3 o pow. 2891 m 2, 1327/3 o pow. 2988 m 2 położonych na terenie m. Kolno przy ul. Towarowej w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym .  

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 14 , tel. 86 - 278 -94- 54 . 

 

                                                                                            BURMISTRZ MIASTA

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: UM Kolno

Data wytworzenia: 2016-07-14

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2016-07-14

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2016-07-14