wykaz w sprawie sprzedaży działek nr 1381/3 o pow. 239 m 2 oraz dz. nr 1381/96 o pow. 2296 m 2 położonych w mieście Kolno

BURMISTRZ  MIASTA  KOLNO

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 poz. 1777 z 2016 r. poz. 65 ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20 został wywieszony na okres 21 dni od dnia 12 lipca 2016 r. wykaz w sprawie sprzedaży działek nr 1381/3 o pow. 239 m 2  oraz dz. nr 1381/96 o pow. 2296 m 2 położonych w mieście Kolno przy ul. Targowej w trybie bezprzetargowym oddanych w użytkowanie wieczyste.

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 14, tel. 86 278 94 54.

 

                                                                                                           BURMISTRZ  MIASTA

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: UM Kolno

Data wytworzenia: 2016-07-12

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2016-07-13

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2016-07-13