OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA KOLNO

w sprawie sporządzenia wykazu gruntu przeznaczonego do oddania w dzierżawę na czas określony.


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2007. Nr 173, poz. 1218 jedn. Tekst ), przeznacza się do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawców na okres: do 3 lat.

 

Opis i położenie nieruchomości

Nr działek,

Nr KW

Pow. terenu do wydzierżawienia w m 2.

Opis

przeznaczenia działek położonych na terenie m. Kolno

Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego

 m. Kolno  ul. Świerkowa

1706/1, 1705/1

/ część /.

 

5276 , KW 26243, 5772.

Plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr IV/20/07 Rady Miasta Kolno z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Świerkową, Klonową, Dębową w Kolnie. Ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 79, poz. 638 z dn. 5. IV.2007 r.

2U/MN zabudowa usługowa – mieszkaniowa.

400zł /brutto/

 

Opis i położenie nieruchomości

Nr działek,

Nr KW

Pow. terenu do wydzierżawienia w m 2.

Opis

przeznaczenia działek położonych na terenie m. Kolno

Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego

 m. Kolno  grunt rolny położony na terenie m. Kolno

33, KW 31127

 

5276

Brak planu zagospodarowania przestrzennego

Równowartość 2 kwintali żyta za 1 ha fizycznego wg obowiązujących cen ogłaszanych corocznie w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.


W/w wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Kolno przez okres 21 dni ( od dnia 21.10. 2009 r. do dnia 12.11.2009 r. )

BURMIASTRZ MIASTA

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno Autor: B. Popielarz

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-10-26

Data modyfikacji: 2009-10-26

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-10-26