sprzedaż na własność następujących nieruchomości niezabudowanych położonych w m. Kolno przy ul. Brzozowej - Dębowej:

BURMISTRZ MIASTA KOLNO działając zgodnie z Zarządzeniem Nr 235/09
OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność następujących nieruchomości niezabudowanych położonych w m. Kolno przy ul. Brzozowej - Dębowej:

1 Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr geodezyjnym 1704/9 o pow. 958 m2 , księga wieczysta LM1L/00026243/3,
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 73 000 zł – wadium -12 000 zł,
2.Nieruchopmość niezabudowana oznaczona nr geodezyjnym 1704/11 o pow. 1007 m 2, księga wieczysta LM1L/00026243/3,
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 77 000 zł – wadium – 12 000 zł,
3. Nieruchomość niezabudowana składająca się z 2 działek o nr geodezyjnych 1705/12, 1704/10 o łącznej pow. 700 m 2, księga wieczysta LM1L/00005772/7, LM1L/00026243/3,
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi -53 000 zł – wadium-10 000 zł,
4. Nieruchomość niezabudowana składająca się z 2 działek o nr geodezyjnych 1705/10,1704/8 o pow. 979 m 2, księga wieczysta LM1L/00005772/7, LM1L26243/3,
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 75 000 zł – wadium -12 000 zł,
5. Nieruchomość niezabudowana składająca się z 2 działek o nr geodezyjnych 1705/9,1704/5 o łącznej pow. 853 m 2, księga wieczysta LM1L/00005772/7, LM1L/00026243/3,
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 67 000 zł- wadium – 12 000 zł.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kolno zatwierdzonego Uchwałą Nr XVII/94/08 Rady Miasta Kolno z dnia 27 maja 2008 r., działki położone na tym terenie przeznaczone są pod: „13 MN – teren przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną”.

Przetarg odbędzie się w dniu 06 listopada 2009r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 1.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne które wpłacą wymagane wadium w gotówce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2009r. na konto Nr 98 8754 0004 0000 8341 2000 0020 BS Kolno (za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto).
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.
Wadium ulega przepadkowi w razie nie podpisania w wyznaczonym terminie umowy notarialnej przez osobę która przetarg wygrała. Wylicytowana cena sprzedaży podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony będzie 22% VAT. Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.
Szczegółowe informacje dotyczące danych o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Kolno pok. 14 lub pod tel. 0 – 86 278-21-33 w. 54.

BURMISTRZ MIASTA KOLNO

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-10-12

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2009-10-12

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-10-12