REJESTR INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST MIASTO KOLNO

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Numer
wpisu
do
rejestru
Data wpisu

do rejestru oraz daty kolejnych wpisów

Pełna nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutu

Skrócona nazwa instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut

Siedziba
i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora instytucji kultury

Oznaczenie podmiotu,
z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Akt o utworzeniu instytucji kultury

Akt o nadaniu statutu instytucji kultury

 
 
 
1
 
 
18.05.2012 r.
 
 

Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu
w Kolnie

 
 
-
 
 
 
Miasto Kolno
 

ul. M. Konopnickiej 4

18-500 Kolno
 
 
Miasto Kolno
 
 
-

Uchwała Nr XXVI/130/08 Rady Miasta Kolno
z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury
i nadania Statutu Kolneńskiego Ośrodka Kultury
i Sportu w Kolnie

(Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2008 r.
Nr 314, poz. 3295)

 

Uchwała Nr XXVI/130/08 Rady Miasta Kolno z dnia
28 listopada 2008 roku
w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i nadania Statutu Kolneńskiego Ośrodka Kultury
i Sportu w Kolnie

(Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2008 r.
Nr 314, poz. 3295)

 
 
 
2
 
 
18.05.2012 r.
 
 

Miejska Biblioteka Publiczna
w Kolnie

 
 
-
 
 
Miasto Kolno
 

ul. M. Konopnickiej 4

18-500 Kolno
 
 
Miasto Kolno
 
 
-

Uchwała Nr IV/22/92 Rady Miejskiej
w Kolnie z dnia 24.04.1992 r.
w sprawie utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie

 

Uchwała Nr VI/31/03 Rady Miasta Kolno
z dnia 27.03.2003 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie

(Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2003 r. Nr 35, poz. 790)

 
 

Informacja o sposobie udostępniania danych zawartych w rejestrze.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26.01.2012 r., dane zawarte w rejestrze udostępniane są przez:

- otwarty dostęp do zawartości rejestru przez stronę BIP organizatora,

- wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

 

Odpis z rejestru może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonywanych w rejestrze.

 

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku przesyłką poleconą lub przekazuje osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesyłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

 

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2012-07-19

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2012-07-19

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2012-07-19