Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 24 września 2018 r.

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego

w Łomży

z dnia 24 września 2018 r.

 § 1

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w mieście Kolno obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Łomży informuje, co następuje:

 

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26 września 2018 r. do godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Miasta Kolno do niżej wymienionych komisji wyborczych:

  1. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

- Nr 6, w liczbie 3,

- Nr 7, w liczbie 1,

- Nr 9, w liczbie 1,

§ 2

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Kolno.

§ 3

W dniu 27 września 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Kolno odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

  1. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 3

- Nr 4

- Nr 5

- Nr 6

- Nr 7

- Nr 8

- Nr 9

- Nr 10

  1. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

- Nr 1

- Nr 3

- Nr 5

- Nr 8

- Nr 10

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Łomży

 

/-/ Jan Leszczewski

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: M. Bajorek

Data wytworzenia: 2018-09-24

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2018-09-26

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2018-09-24