Kontrole zewnętrzne w 2015 r.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miasta Kolno w 2015 r.

 

 

Lp.

 

Jednostka kontrolująca

Czas trwania czynności kontrolnych

 

Temat kontroli

Sposób udostępniania dokumentacji
z kontroli

 

1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie

 

28.05.2015 – 28.05.2015

Ocena stanu sanitarno - technicznego  piaskownicy ogólnodostępnej ul. Konstytucji 3 Maja 66, 18 – 500 Kolno

 

na wniosek

 

2

 

Państwowa Inspekcja Pracy

 

20.07.2015

 

 

Prawo pracy, bhp

 

na wniosek

 

3

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

 

20.08.2015 – 21.08.2015

Kontrola trwałości projektu
nr POPW.01.0300-20-005/08 pn. „przygotowanie terenów pod inwestycje
z zakresu produkcji i nowoczesnych usług
w Kolnie”, zrealizowanego w ramach POPW 2007-2013

 

 

na wniosek

 

Metryka strony

Udostępniający: Sporządził: M. Bajorek UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2016-03-14

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2016-03-14

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2016-03-14