Informacja Burmistrza Miasta Kolno o udzielonych w 2011 roku ulgach, odroczeniach, umorzeniach i rozłożeniach na raty podatków oraz o udzielonej pomocy publicznej.

           

            Na podstawie art. 37  ust.1 pkt2 lit.f i lit.g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), Burmistrz Miasta Kolno podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 roku:

 

 

L.p.

 

 

Nazwisko i imię (nazwa)

podatnika

 

 

Kwota

 

Przyczyny umorzenia

1

2

3

4

Umorzenia:

1.

Chutkowska Anna

1.935,00

ważny interes podatnika

2.

Sielawa Antoni i Elżbieta

8.832,00

ważny inters podatnika

3.

Marek Wieczorek

1.702,00

ważny inters podatnika

4.

Mackiewicz Justyna

867,00

ważny interes podatnika

5.

Pikuliński Andrzej

756,00

ważny interes podatnika

6.

Grosfeld Stanisława

548,00

ważny interes podatnika

Rozłożenie na raty stanowiące pomoc publiczną

1.

Stachelski Andrzej

22.359,15

ważny interes podatnika

Pomoc publiczna:

1.

Pisiak Czesław

3.260,00

ważny interes podatnika

2.

„ZM” Kolno Spółka Akcyjna

26.569,00

ważny interes publiczny

3.

Przytuła Waldemar

6.490,00

ważny interes podatnika

   

 

 

 

      Kolno, 2012-05-28

 

 

                                                                                                                      Burmistrz Miasta  Kolno

 

                                                                                                                      Andrzej Duda

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2012-05-29

Data modyfikacji: 2012-05-29

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2012-05-29