Przedłużenie okresu trwania użytkowania wieczystego

BURMISTRZ MIASTA KOLNO


Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20 został wywieszony na okres 21 dni od dnia 7.11.2011 r. wykaz w sprawie przedłużenia czasu trwania użytkowania wieczystego z okresu 50 lat do 99 lat dla następujących nieruchomości położonych w m. Kolno: dz. nr 1940 o pow. 0.0198 ha, dz. nr 2095 o pow. 0.0339 ha, dz. nr 2284 o pow. 0.0509 ha, dz. nr 2060 o pow. 0.0151 ha, dz. nr 2114/1 o pow. 0.0221 ha, dz. nr 2114/2 o pow. 0.0190 ha.
Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 14, tel. 86 278 9454.

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2011-11-17

Data modyfikacji: 2011-11-17

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2011-11-17