BURMISTRZ  MIASTA  KOLNO

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20 został wywieszony na okres 21 dni od dn. 15  września  2014 r. wykaz w sprawie zamiany niezabudowanych działek gruntu nr 1362/14, 1362/16  o łącznej pow. 3590 m 2 na działki nr, 1362/18, 1362/20 o łącznej  pow. 3590 m 2 położonych w m. Kolno przy ul. Towarowej .  

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 14 , tel. 86 - 278 -94- 54 .

 

 

                                                                                            BURMISTRZ MIASTA

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2014-09-15

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2014-09-15

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2014-09-15