INFORMACJA

            Burmistrz Miasta Kolno informuje o dodatkowym naborze wniosków na odbiór, transport i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Miasto Kolno otrzymało dofinansowanie na w/w zadanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach Programu priorytetowego „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne – część II: Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. W związku z powyższym informujemy o możliwości dodatkowego składania wniosków o dofinansowanie w 2016 r. przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu z terenu Miasta Kolno.

 Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Miasta Kolno. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Wnioski o dofinansowanie można składać w sekretariacie Urzędu Miasta Kolno pokój nr 113 na przygotowanym formularzu do dnia 20 maja 2016 roku. Wzór wniosku dostępny jest na stronie www.umkolno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Azbest”  oraz w pokoju nr 11 i 116 w tutejszym urzędzie.

Realizacja programu dofinansowania uwarunkowana jest pozytywnym rozpatrzeniem wszelkich informacji dotyczących zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu, informację można uzyskać w Urzędzie Miasta Kolno, p. nr 11, 116 tel. (086) 278 94 32 lub 86 278 94 36

 

 

BURMISTRZ MIASTA KOLNO

          Andrzej Duda

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2016-04-26

Modyfikujący: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2016-04-26

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2016-04-26