Burmistrz Miasta Kolno uprzejmie informuje, że dnia 1 stycznia 2012 roku weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn. Dz. U. z 2012r., poz. 391). Zgodnie z art. 9b ustawy działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) Przediębiorca zamierzajacy prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Kolno jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Kolno. Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz Miasta Kolno na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Więcej informacji i pliki do pobrania znajduje się w zakładce Ochrona Środowiska.

Szczegóły w załączniku:

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UMkolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2012-01-19

Data modyfikacji: 2013-03-06

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2012-01-19