Zarządzenie Nr 296/10
Burmistrza Miasta Kolno
z dnia 10 maja 2010 roku

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku


Na podstawie art. 78b ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Wyznaczam na terenie miasta Kolno jako miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

słupy ogłoszeniowe w liczbie 6 ustawione w mieście Kolno:
1) skrzyżowanie ul. Łabno Duże z ul. Księcia Janusza,
2) ul. Plac Wolności (park miejski),
3) skrzyżowanie ul. H. Sienkiewicza z ul. S. Żeromskiego,
4) ul. Wojska Polskiego (przy Urzędzie Miasta Kolno),
5) ul. Wojska Polskiego (przy stadionie miejskim),
6) skrzyżowanie ul. W. Witosa z ul. ks. J. L. Grajewskiego.

§ 2.

Urzędowe obwieszczenia wyborcze umieszczane będą również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Kolno.

§ 3.

Umieszczone plakaty wyborcze właściwe komitety wyborcze obowiązane są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Kolno oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Kolno (www.umkolno.pl) i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kolno (www.bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl).


Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda


Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-05-11

Data modyfikacji: 2010-05-11

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-05-11