Informacja

o sporządzeniu i wyłożeniu do wglądu spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Burmistrz Miasta Kolno informuje, iż zostały sporządzone, według miejsca zamieszkania, spisy osób, którym przysługuje prawo wybierania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Spisy udostępnione będą do wglądu w Urzędzie Miasta Kolno, (pokój nr 109 -  ewidencja ludności), w dniach od 5 maja 2014 r. do 19 maja 2014 r. (codziennie wyłączając soboty i niedziele), w godzinach od 8.00 do 15.00.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.
Wzór wniosku można otrzymać w Urzędzie Miasta, pokój nr 109.

 

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2014-05-05

Data modyfikacji: 2014-05-05

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2014-05-05