Wykaz działek do oddania w dzierżawe na czas określony

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA KOLNO

 

w sprawie sporządzenia wykazu gruntu przeznaczonego do oddania w dzierżawę na czas określony.

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2007. Nr 173, poz. 1218 jedn. Tekst), przeznacza się do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawców na okres: do 3 lat.

 

Opis i położenie nieruchomości

Nr działek,

Nr KW

Pow. terenu do wydzierżawienia w m 2.

Opis

przeznaczenia działek położonych na terenie m. Kolno

Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego

ul. Konstytucji 3-go Maja

1456/2

KW 26 491

25

brak planu zagospodarowania przestrzennego.

125 zł miesięcznie,

stawka czynszu będzie podlegać kwartalnie o wskaźnik wzrostu cen ustalony i ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Plac Wolności, ul. Sikorskiego

2090

KW 31 451

3186

2 x 6

brak planu zagospodarowania przestrzennego.

2 x 100 zł + VAT, stawka czynszu będzie podlegać kwartalnie o wskaźnik wzrostu cen ustalony i ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Grunty rolne położone na terenie m. Kolno

1094, 1161

KW 26 200

4 8177

brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Równowartość 2 kwintali żyta za 1ha fizycznego wg obowiązujących cen ogłaszanych corocznie w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

ul. Polna

2086

KW 38 276

454

brak planu zagospodarowania

przestrzennego

170 zł rocznie.

 

 

W/w wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Kolno przez okres 21 dni ( od dnia  01.10. 2008 r. do dnia  21.10.2008 r. )

 

                                                                                                           BURMIASTRZ MIASTA

                                                                                                                      Andrzej Duda

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2008-10-01

Data modyfikacji: 2008-10-01

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2008-10-01