Sprzedaż działki przy ul. Krupki

Burmistrz Miasta Kolno


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20 został wywieszony na okres 21 dni od dn. 29.09.2009 r., wykaz w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym dz. nr 2893/14 o pow. 12 m 2 , dz. nr 2893/17 o pow. 15 m 2 , 2893/21 o pow. 94 m 2 , 2893/22 o pow. 85 m 2 w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki przyległej, położonej w m. Kolno przy ul. Stanisława Krupki.
Szczegółowe informacje udzielane są w są w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 14, tel. 278-94-54.


Burmistrz Miasta

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno Autor: B. Popielarz

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-10-07

Data modyfikacji: 2009-10-07

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-10-07