Burmistrz Miasta Kolno

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20 został wywieszony na okres 21 dni od dn. 27.08.2009 r., wykaz w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym dz. nr 3012/10 o pow. 30 m 2 oraz dz. nr 2711/1 o pow. 39 m 2 w celu poprawienia warunków zagospodarowania działek przyległych, położonych w m. Kolno przy ul. Kopernika i Stanisława Krupki oraz wykaz w sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności garażu i oddania dz. nr 1252/81 o pow. 21 m 2 w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym położonej w m. Kolno przy ul. 11 Listopada.
Szczegółowe informacje udzielane są w są w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 14, tel. 278-94-54.

Burmistrz Miasta

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno Autor: B Popielarz

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-09-03

Data modyfikacji: 2009-09-03

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-09-03