w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów

Zarządzenie Nr 198/09

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 3 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

 

Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592;
z 2007 r. Nr 112, poz. 766) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Wyznaczam na terenie miasta Kolno miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie:

1)      Urzędowych obwieszczeń wyborczych:

a)      tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Kolno

2)      Plakatów komitetów wyborczych:

a)      słup ogłoszeniowy na rogu ulicy Żeromskiego i Sienkiewicza,

b)      ogrodzenie boiska na stadionie miejskim.

§ 2.

Umieszczone plakaty wyborcze właściwe komitety wyborcze obowiązane są usunąć
w terminie 30 dni po dniu wyborów.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Kolno oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kolno (www.bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl).

 

 

   Burmistrz Miasta Kolno

 

Andrzej Duda

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-04-16

Data modyfikacji: 2009-04-16

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-04-16