ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT


Zamawiający: Miasto Kolno , ul.Wojska Polskiego 20; 18-500 Kolno;


Proszę o wycenę wyposażenia przedszkola zgodnie z załącznikami:

1. Załącznik nr 1- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
2. Załącznik nr 2- zakup wyposażenia do Sali Polisensorycznej
3. Załącznik nr 3- zakup pomocy dydaktycznych
w ramach realizacji inwestycji: „Remont Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Kolnie wraz z wyposażeniem dydaktycznym i adaptacją niewykorzystanych pomieszczeń na potrzeby edukacji przedszkolnej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Termin składania ofert : do 30 września 2010r.

Zaproszenie do złożenia ofert umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Kolno- Biuletyn Informacji Publicznej. Ocenianie ofert będzie oddzielnie dla każdego z załączników. Termin rozpatrzenia ofert: 01.10.2010r. godz.10.00 . Termin realizacji do 20.10.2010r. Termin płatności 30dni od daty protokołu odbioru.

Oferty należy składać na adres: mstachelek@kolno.home.pl, przesłać faksem : 86 278 31 00 lub przesłać pocztą na adres zamawiającego, do 30.09.2010r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno Sporządziła: M Stachelek

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-09-28

Data modyfikacji: 2010-09-28

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-09-28