Kolno, 2010-10-27


RG.7020-10/10

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie projektu budowlanego budynków komunalnych w Kolnie Przy ul. Łąkowej – Nr geod. działki 2477 i 2476/1 z miejscami parkingowymi i miejscami po garaże. Dopuszcza się rozwiązania obiektów typowych adaptowanych do istniejącego zagospodarowania. Ogólne założenia:
1. Budynek mieszkalny wielorodzinny powtarzalny:
- Budynek trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony o długości około 40 m szerokości
- Mieszkania z dostępem bezpośrednim z klatki schodowej o powierzchniach – dostosowanych dla mieszalnia 1 - osobowego, 2 – osobowe, 3 - osobowe, 4 –osobowe,
2. Instalacje w budynku i przyłącza:
- Instalacja wodociągowa wewnętrzna wraz z przyłączem do sieci miejskiej,
- Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna wraz z przyłączem do sieci miejskiej (sieć miejska w trakcie budowy)
- Instalacja elektryczna wewnętrzna, (ogrzewanie elektryczne)
3. Zagospodarowanie terenu:
- Utwardzenie, komunikacja
- Oświetlenie zewnętrzne
- Wydzielenie placu zabaw, miejsc parkingowych
- Rozbiórka zbiornika – szamba,
4. Inne:
- Opracowanie wniosków o warunki zabudowy,
- Uzyskanie warunków na podłączenia do sieci
5. Zakres opracowania:
- projekt zagospodarowania dla budowy dwóch identycznych obiektów (10 szt. w wersji papierowej i 2 szt. w wersji elektronicznej),
- Projekt budowlany budynku mieszkalnego i wykonawczy wszystkich branż – powtarzalny dla dwóch obiektów (10 szt. w wersji papierowej i 2 szt. w wersji elektronicznej),
- Przedmiary, kosztorysy specyfikacje techniczne (2 szt. w wersji papierowej i 2 szt. w wersji elektronicznej),

Ofertę należy złożyć w terminie do 8 listopada2010 roku do godz. 14:00
Termin wykonania: 6 m-cy od dnia podpisania umowy
Zaproszenie do składania ofert zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kolno www.umkolno.plSprawa: RG.7020-10/10


Burmistrz Miasta Kolno
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno


Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

NIP.............................................. REGON..........................................


W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektu budowlanego budynków komunalnych w Kolnie Przy ul. Łąkowej – Nr geod. działki 2477 i 2476/1 i miejscami po garaże. Oferuję wykonanie prac za kwotę:
cena netto...........................................................................................................zł
(słownie: ..............................................................................................................)
podatek VAT.......................................................................................................zł
cena brutto..........................................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)
Jednocześnie oferuję:
- termin wykonania zamówienia.......................................................


…………………………………… …………………………..
Pieczęć Wykonawcy data i podpis wykonawcy


Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM KOlno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-10-28

Data modyfikacji: 2010-10-28

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-10-28