ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Bp – 3410/1/10


Nazwa zadania: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIAGNIĘTYCH KREDYTÓŁW I POŻYCZEK ORAZ FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
UL. LEGIONOWA 28
15-281 BIAŁYSTOK

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena
Kryterium - cena
Waga kryterium – 100 %

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty:

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena Przyznane punkty

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2010-07-01

Data modyfikacji: 2010-07-16

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2010-07-01