sprzedaż na własność następującej nieruchomości niezabudowanej położonej w m. Kolno przy ul. Brzozowej - Dębowej

BURMISTRZ MIASTA KOLNO działając zgodnie z Zarządzeniem Nr 242/09
OGŁASZA DRUGI
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY


na sprzedaż na własność następującej nieruchomości niezabudowanej położonej w m. Kolno przy ul. Brzozowej - Dębowej:

1 Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr geodezyjnym 3127/3 o pow. 1036 m2 , księga wieczysta LM1L/00035102/9,
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 83 000 zł – wadium -15 000 zł.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kolno zatwierdzonego Uchwałą Nr XVII/94/08 Rady Miasta Kolno z dnia 27 maja 2008 r., działka położona na tym terenie przeznaczona jest pod: „15 U – teren przeznaczony pod usługi ogólnomiejskie”.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 listopada 2009r. o godz. 1000
w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 1.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne które wpłacą wymagane wadium w gotówce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 listopada 2009r. na konto Nr 98 8754 0004 0000 8341 2000 0020 BS Kolno (za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto).
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.
Wadium ulega przepadkowi w razie nie podpisania w wyznaczonym terminie umowy notarialnej przez osobę która przetarg wygrała. Wylicytowana cena sprzedaży podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony będzie 22% VAT. Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.
Szczegółowe informacje dotyczące danych o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Kolno pok. 14 lub pod tel. 0 – 86 278-21-33 w. 54.

BURMISTRZ MIASTA KOLNO

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno Autor B. Popielarz

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-09-30

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2009-09-30

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-09-30