sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w m. Kolno przy ul. Kościuszki:

BURMISTRZ MIASTA KOLNO działając zgodnie z Zarządzeniem Nr 244/09
OGŁASZA PIERWSZY
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY


na sprzedaż na własność następującej nieruchomości niezabudowanej położonej w m. Kolno przy ul. Kościuszki:


1 Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr geodezyjnym 1981/2 o pow. 131 m2 , księga wieczysta 1032,
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 11 465 zł – wadium - 2000 zł.

Dla wyżej wymienionej działki nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 grudnia 2009r. o godz. 1000
w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 1.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne które wpłacą wymagane wadium w gotówce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2009r. na konto Nr 98 8754 0004 0000 8341 2000 0020 BS Kolno (za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto).
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.
Wadium ulega przepadkowi w razie nie podpisania w wyznaczonym terminie umowy notarialnej przez osobę która przetarg wygrała. Wylicytowana cena sprzedaży podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony będzie 22% VAT. Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.
Szczegółowe informacje dotyczące danych o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Kolno pok. 14 lub pod tel. 0 – 86 278-21-33 w. 54.

BURMISTRZ MIASTA KOLNO

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno Autor: B. Popielarz

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-10-26

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2009-10-26

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-10-26