sprzedaż na własność następującej nieruchomości Księcia Janusza

BURMISTRZ MIASTA KOLNO działając zgodnie z Zarządzeniem Nr 240/09
OGŁASZA PIERWSZY
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY


na sprzedaż na własność następującej nieruchomości położonej w m. Kolno przy ul. Księcia Janusza składającej się z 3 działek o numerach geodezyjnych 2546, 2547,2548 o łącznej pow. 0.9740 ha, księgi wieczyste LM1L/00060029/7, 2573, 37 189.

Dla wyżej wymienionego terenu Decyzją Urzędu Miasta Kolno Nr ZP.7331-27 /09 z dnia 22.09.2009 r. o warunkach zabudowy zostały ustalone warunki zabudowy dla następującego rodzaju inwestycji:
Zabudowa usługowa, której przedmiotem jest budowa budynku handlowo – usługowego, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianą do realizacji na terenie obejmującym działki nr geod. 2546,2547,2548 położonym w Kolnie, przy ulicy Księcia Janusza i ulicy Łabno Małe i powierzchni sprzedaży – poniżej 2000.0 m 2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 960 000 zł. / netto /, wadium– 150 000 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2009r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 1.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne które wpłacą wymagane wadium w gotówce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2009r. na konto Nr 98 8754 0004 0000 8341 2000 0020 BS Kolno (za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto).
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.
Wadium ulega przepadkowi w razie nie podpisania w wyznaczonym terminie umowy notarialnej przez osobę która przetarg wygrała. Wylicytowana cena sprzedaży podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony będzie 22% VAT. Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.
Szczegółowe informacje dotyczące danych o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Kolno pok. 14 , lub pod tel. 0 – 86 278- 94 - 54 natomiast dane dotyczące warunków zabudowy pok. 3 lub pod tel. 0 – 86 278 – 94 – 52.

BURMISTRZ MIASTA KOLNO

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2009-10-12

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2009-10-12

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2009-10-12