ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie projektu budowlanego kanalizacji deszczowej Kolnie. Kanalizacja odprowadzać będzie napływowe powierzchniowo wody opadowe z miasta, Ogólne założenia:

- przekrój rur fi 1000 lub 1200, kraty ściekowe, wpusty uliczne oraz liniowe odwodnienie w celu szybkiego odprowadzenia wód opadowych podczas obfitych długich deszczów z ulicy Wojska Polskiego, rozbiórka istniejącego kanału fi 300 i przebudowa wpięć (dopuszcza się inne rozwiązania) oraz inne niezbędne przebudowy w tym odbudowy i zmiany ukształtowania dróg przy odbudowie.,

- prace przewidywane są w pasach drogowych miejskich (nawierzchnia z kostki) oraz drogi krajowej asfaltowa nawierzchnia).

1. Zakres zlecenia- umowy:

- Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem mapy sytuacyjno-wysokościowej opracowanej w własnym zakresie - 5 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej) wraz ze wszystkimi uzgodnieniami,
- Przedmiary, kosztorysy specyfikacje techniczne (2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej),
- Uzyskanie pozwolenia na budowę (płatność 70 % po przekazaniu dokumentacji, 30 % po uzyskaniu pozwolenia na budowę) .

Ofertę należy złożyć w terminie do 16 stycznia 2011 roku do godz. 15:30


Termin wykonania: 5 m-cy od dnia podpisania umowy


Zaproszenie do składania ofert zostało zamieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Kolno: http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/


Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2012-01-08

Data modyfikacji: 2012-01-08

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2012-01-08