BURMISTRZ MIASTA KOLNO działając zgodnie z Zarządzeniem Nr 30/11
OGŁASZA PIERWSZY
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność następującej nieruchomości położonej w m. Kolno przy ul. Kolejowej składającej się z 2 działek o numerach geodezyjnych 1372/15 , 1372/22 i łącznej pow. 3ha1351m2 , księga wieczysta LM1L00008361/4, LM1L/00070522/6.


Miasto Kolno nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta obejmującego teren działek nr 1372/15, 1372/22. W aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kolno teren działek leży na obszarze określonym jako tereny rolnicze leżące na kierunku rozwoju funkcji produkcyjno-usługowo-skłądowej.
Nieruchomość objęta przetargiem stanowi własność Miasta Kolno i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 455 000 zł (netto + 23% VAT),
wadium 80 000 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 maja 2011r. o godz. 11:00
w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 1.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wymagane wadium w gotówce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2011r. włącznie na konto Urzędu Miasta Kolno Nr 98 8754 0004 0000 8341 2000 0020 BS Kolno (za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto).
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.
Wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Kolno w razie nie podpisania w wyznaczonym terminie umowy notarialnej przez osobę, która przetarg wygrała. Wylicytowana cena sprzedaży podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony będzie 23% VAT. Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.
Szczegółowe informacje dotyczące danych o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Kolno pok. 14 lub pod tel. 86 278-21-33 w. 54.

BURMISTRZ MIASTA KOLNO

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2011-03-28

Data modyfikacji: 2011-03-29

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2011-03-28