BURMISTRZ MISTA KOLNO

działając zgodnie z Zarządzeniem Nr 161/16

OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność niezabudowanych działek gruntu położonych na terenie miasta Kolno przy ul. Wojska Polskiego pod zabudowę garażami w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym.

 

1. działka nr 1369/152 o pow. 18 m 2, KW LM1L/00035652/9, cena wywoławcza 1430 zł, wadium, 150 zł,

2. działka nr 1369/153 o pow. 18 m 2,  KW LM1L/00035652/9,  cena wywoławcza 1430 zł, wadium, 150 zł,

3. działka nr 1369/156 o pow. 18 m 2, KW LM1L/00035652/9,  cena wywoławcza 1430 zł, wadium 150 zł,

4. działka nr 1369/157 o pow. 18 m 2, KW LM1L/00035652/9,  cena wywoławcza 1430 zł, wadium 150 zł,

5. działka nr 1369/158 o pow. 18 m 2, KW LM1L/00035652/9,  cena wywoławcza 1430 zł, wadium 150 zł,

6. działka nr 1369/159 o pow. 18 m 2, KW LM1L/00035652/9,  cena wywoławcza 1430 zł, wadium 150 zł,

7. działka nr 1369/160 o pow. 19 m 2, KW LM1L/00035652/9,  cena wywoławcza 1509 zł, wadium 150 zł,

8. działka nr 1369/226 o pow. 29 m 2, KW LM1L/00035652/9,  cena wywoławcza 2303 zł, wadium 230 zł,

9. działka nr 1369/227 o pow. 29 m 2,  KW LM1L/00035652/9, cena wywoławcza 2303 zł, wadium 230 zł,

10. działka nr 1369/228 o pow. 29 m 2, KW LM1L/00035652/9, cena wywoławcza 2303 zł, wadium 230 zł,

11. działka nr 1369/229 o pow. 29 m 2, KW LM1L/00035652/9, cena wywoławcza 2303 zł, wadium 230 zł,

12. działka nr 1369/230 o pow. 29 m 2, KW LM1L/00035652/9, cena wywoławcza 2303 zł, wadium 230 zł.

 

Dla wyżej wymienionego terenu brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kolno teren działek oznaczony jest symbolem „ PS – U” są to tereny zainwestowane zabudową usługową i produkcyjną.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 marca 2016 roku  o godz. 11 00 w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 1.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne które wpłacą wymagane wadium w gotówce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2016 r. na konto Urzędu Miasta Kolno BS Kolno  98 8754 0004 0000 8341 2000 0020 ( za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto. )

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie nie podpisania w wyznaczonym terminie umowy notarialnej przez osobę która przetarg wygrała. Wylicytowana cena sprzedaży podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony będzie 23 % VAT. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.

Szczegółowe informacje dotyczące danych o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Kolno pokój nr 14 lub pod tel. 86-278-94-54.

 

                                                                                          BURMISTRZ  MIASTA  KOLNO

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2016-02-29

Data modyfikacji: 2016-02-29

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2016-02-29