PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

SUKCESYWNE DOSTAWY PALIWA:

OLEJU NAPĘDOWEGO ORAZ BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ 95

DLA

PRZEDSIĘBIORSTWA USLUG KOMUNALNYCH

W KOLNIE SP. Z O. O.

W ROKU 2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych niniejszej SIWZ oraz zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013 r.,  poz. 907) zwaną dalej „ustawą''

,,SIWZ'' – należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

            Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia składa się:

  • Część A: Instrukcja dla Wykonawców oraz określenie przedmiotu zamówienia.
  • Część B: Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Szczegóły w załączniku:

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: PUK Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2014-09-05

Data modyfikacji: 2014-10-13

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2014-09-05