Burmistrz Miasta Kolno
Ogłasza  pierwszy przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługowo przemysłową

Uzasadnienie przetargu ograniczonego.
Do przetargu ograniczonego mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne które  spełnią  następujące warunki:
• wprowadzą w planowanej działalności gospodarczej na przedmiotowym terenie co najmniej jeden z elementów gospodarki innowacyjnej. 
• zobowiążą się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży
• zobowiążą się do zakończenia zabudowy w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.


Część I – postępowania przetargowego

Przetarg na sprzedaż nieruchomości 
1. Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Składowa
2. Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów:  nieruchomość niezabudowana, składająca się z  działek gruntu o nr 1350/2 o pow. 11173 m2, 1351/4 o pow. 7907 m2, 1352/4 o pow. 8016 m2, 1353/4 o pow. 5368 m2, 1354/6 o pow. 4138 m2 , 1356/7 o pow. 633 m2 o łącznej powierzchni 37 235 m2 . Właścicielem  jest Miasto Kolno. Działki posiadają księgi wieczyste nr kw LM1L/00063678/2, LM1L/00005405/4, LM1L/00047814/0, LM1L/00042669/3, LM1L/00058029/0 prowadzone w Sądzie Rejonowym w Łomży.
3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu: teren obejmujący działki oznaczony jest symbolem 6P/Ug tj. tereny przemysłu i usług gospodarczych.
4. Cena wywoławcza nieruchomości netto: 1 018 540,- zł słownie: jeden milion osiemnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych. Minimalne postąpienie  12 000,- zł
5. Wadium: wartość wadium 102 000, - zł,  słownie sto dwa tysiące złotych.
6. Informacje dodatkowe:
- obszar nagrodzony tytułem „Grunt na medal 2012”
7. Pozostałe uwarunkowania zgodnie z częścią II ogłoszenia

 

Szczegóły w załączniku:

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2014-04-14

Data modyfikacji: 2014-04-14

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2014-04-14