Burmistrz Miasta Kolno
Ogłasza  trzeci przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługowo przemysłową

Uzasadnienie przetargu ograniczonego.
Do przetargu ograniczonego mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne które  spełnią  następujące warunki:
• wprowadzą w planowanej działalności gospodarczej na przedmiotowym terenie co najmniej jeden z elementów gospodarki innowacyjnej. 
• zobowiążą się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży
• zobowiążą się do zakończenia zabudowy w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.


Część I – postępowania przetargowego

Przetarg na sprzedaż nieruchomości 
1. Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Składowa
2. Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów:  nieruchomość niezabudowana, właścicielem działek gruntu o nr 1350/2 o pow. 11173 m2, 1351/4 o pow. 7907 m2, 1352/4 o pow. 8016 m2, 1353/4 o pow. 5368 m2, 1354/4 o pow. 4273 m2 , 1356/5 o pow. 668 m2 o łącznej powierzchni 37405 m2 jest Miasto Kolno. Działki posiadają księgę wieczystą nr kw  LM1L/00063678/2, LM1L/00005405/4, LM1L/00047814/0, LM1L/00042669/3, LM1L/00058029/0 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży.
3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu: teren obejmujący działki oznaczony jest symbolem 6P/Ug tj. tereny przemysłu i usług gospodarczych.
4. Cena wywoławcza nieruchomości netto: 750 000,- zł słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych. Minimalne postąpienie  7 500,- zł
5. Wadium: wartość wadium 75 000, - zł,  słownie siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych.
6. Informacje dodatkowe:
- I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługowo przemysłową został przeprowadzony w dniu 26 września 2012r. natomiast II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługowo przemysłową został przeprowadzony w dniu  25 kwietnia 2013 r. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym
- obszar nagrodzony tytułem „Grunt na medal 2012”
7. Pozostałe uwarunkowania zgodnie z częścią II ogłoszenia

 

Szczegóły w załączniku poniżej:

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2013-09-19

Data modyfikacji: 2013-09-19

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2013-09-19