Kolno, dn. 18.06.2015r.

RG.7013.2.2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Zamawiający: Miasto Kolno , ul.Wojska Polskiego 20; 18-500 Kolno;

Proszę o wycenę 6 szt. jednostronnych tablic pamiątkowych wraz z montażem na terenie Miasta Kolna (montaż tablicy na ścianach budynków: Urząd Miasta Kolno, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Przedszkole Miejskie Nr 4, Gimnazjum im. Jana Pawła II, Basen) - realizacja  projektu pod nazwą „ Energia słoneczna pracuje dla Miasta Kolno- Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej”. Szczegółowa lokalizacja zostanie ustalona w dniu dostawy przed montażem. Tablicę należy wykonać zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji link;

http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/private/upload/file/0646efeb2fabe41f26aace49ff582c70.pdf

Wzór tablicy wraz z danymi w załączeniu.

Oferty należy składać na adres: mstachelek@kolno.home.pl, przesłać faksem : 86 278 31 00 , przesłać pocztą na adres zamawiającego dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego do dnia 23.06.2015r. godz.15.00.

Termin realizacji zamówienia - do 3.07.2015r.

 

                                                                                  Z poważaniem

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2015-06-18

Modyfikujący: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2015-06-25

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2015-06-18