Zaproszenie do złożenia oferty

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości 30 000 euro

Zamówienie udzielane jest w ramach realizacji umowy o dofinansowanie projektu „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego”, w ramach działania 2.1 „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych", priorytetu II — Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup materiałów promocyjnych niezbędnych przy organizacji konferencji w ramach promocji projektu „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego”. Zapraszam do złożenia  oferty na  następujące materiały promocyjne niezbędne przy organizacji konferencji w ramach promocji projektu.

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2015-11-27

Modyfikujący: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2015-12-03

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2015-11-27