ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA OFERTY
Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie:

- koncepcji ukształtowania i zagospodarowania dróg oznaczonych symbolami: 05 KD, 06 KD, 07 KD oraz 1 KX
- projektu budowlanego budowy ulicy 07 KD oraz części 06 KD w Kolnie o łącznej długości około 320 mb. Zakres opracowania:
1. Opracowani koncepcji wysokościowej ulicy, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz lokalizacji sieci wodociągowej, oświetleniowej i c.o. 
2. Opracowanie niezbędnych mapy do celów projektowych
3. Sporządzenie niezbędnej dokumentacji geologicznej
4. Sporządzenie:
a)  projektów budowlanego ulicy i sieci kanalizacji deszczowej i oświetleniowej z częścią wykonawczą w zakresie -  4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej) wraz ze niezbędnymi wszystkimi uzgodnieniami;  
b) wykonanie przedmiaru, kosztorysu i  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej)
5. Sporządzenie:
a)  projektów budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i c.o. z częścią wykonawczą w zakresie -  4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej) wraz ze niezbędnymi wszystkimi uzgodnieniami,
b) wykonanie przedmiaru, kosztorysu i  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej),
Ofertę należy złożyć w terminie do 6 lutego 2015 roku do godz. 15,30
Termin wykonania: 90 dni od dnia podpisania umowy
Teren objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kolno. dotyczącej obszaru położonego. M. Konopnickiej, Wojska Polskiego, Sienkiewicza i W. Witosa zatwierdzonym uchwałą NR XXVII/157/2001 Rady Miejskiej w Kolnie  z dnia 26 kwietnia 2001 roku.

Załączniki do niniejszego zapytania:

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2015-01-30

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2015-01-30

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2015-01-30