OGŁOSZENIE
o zamówieniu na roboty budowlane

1. Przedmiot zamówienia: Usługi – wymiana wodomierzy lokalowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

2. Nazwa i adres zamawiającego:

1) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 11 Listopada 10 w Kolnie
    NIP 2910186741, REGON 450682459
          nr konta 26 8754 0004 0000 0589 3000 0010 w Banku Spółdzielczym w Kolnie,
      2) Wspólnota Mieszkaniowa przy Placu Wolności 12 A w Kolnie
    NIP 2910186824, REGON 451155756
    nr konta 77 8754 0004 0000 6624 3000 0010 w Banku Spółdzielczym w Kolnie,

w imieniu których działa upełnomocniony administrator budynków:
      Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o. o., ulica Kolejowa 4A, 18-500 Kolno,                             
      telefon nr 086 278 22 84,  fax. nr  086 278 25 12                               
      Strona www:  puk-kolno.pl   
      Godziny urzędowania :   7:00 - 14:00 w dni powszednie oprócz piątków i sobót.

3.   Określenie trybu zamówienia:  przetarg nieograniczony,
      - prowadzony na podstawie „Regulaminu przeprowadzania przetargów nieograniczonych na wykonawcę dostaw, usług i robót budowlanych wyłączonych z konieczności stosowania ustawy Prawo Zamówień 
        Publicznych” ( Zarządzenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie nr 1/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r.).

4. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczone jest na stronie internetowej:
    1) Urzędu Miasta Kolno: www  :  http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl
    2) Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie Spółki z o.o.: www: puk-kolno.pl

5.   Określenie sposobu uzyskania SIWZ:
      - nieodpłatnie - w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Kolnie Spółce z o. o. 18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4 A , pok. nr 1 (parter biurowca) w godzinach urzędowania.

 

Szczegóły w załącznikach poniżej:

Metryka strony

Udostępniający: PUK Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2015-05-05

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2015-05-05

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2015-05-05