Burmistrz Miasta Kolno
Ogłasza  III przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługowo przemysłową

Uzasadnienie przetargu ograniczonego.
Do przetargu ograniczonego mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne które  spełnią  następujące warunki:
• wprowadzą w planowanej działalności gospodarczej na przedmiotowym terenie co najmniej jeden z elementów gospodarki innowacyjnej. 
• zobowiążą się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży
• zobowiążą się do zakończenia zabudowy w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Postępowanie przetargowe

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

1. Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Towarowa
2. Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów:  nieruchomość niezabudowana, właścicielem działek gruntu o nr 1361/7 o pow. 168 m2, 1362/7 o pow. 1629 m2, 1361/9 o pow. 117 m2, 1362/9 o pow.  1744 m2,  o łącznej powierzchni  3658 m2 jest Miasto Kolno. Działki posiadają księgi wieczyste nr kw LM1L/00037771/3, LM1L/00038369/9, LM1L/00068597/5 prowadzone w Sądzie Rejonowym w Łomży.
3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu:
a) działki nr geod. 1361/7, 1362/7, 1361/9, 1362/9 położone są na terenie miasta Kolno oznaczonym symbolami:
- 2P/Ug – przemysł i usługi gospodarcze
4. Cena wywoławcza nieruchomości netto: 78 000,- zł słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych. Minimalne postąpienie  780,- zł
5. Wadium: wartość wadium 7 800, - zł,  słownie siedem tysięcy osiemset złotych.
6. Informacje dodatkowe;
I przetarg – 10 października 2014 r.
II przetarg – 3 marca 2015 r.
Przetargi zakończyły się wynikami negatywnymi.

 

Szczegóły w załączniku poniżej:

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2015-04-22

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2015-04-22

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2015-04-22