Burmistrz Miasta Kolno

Ogłasza  II przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługowo przemysłową

 

Uzasadnienie przetargu ograniczonego.

Do przetargu ograniczonego mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne które  spełnią  następujące warunki:

  • wprowadzą w planowanej działalności gospodarczej na przedmiotowym terenie co najmniej jeden z elementów gospodarki innowacyjnej. 
  • zobowiążą się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży
  • zobowiążą się do zakończenia zabudowy w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

 

Część I – postępowania przetargowego

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 1

1.  Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Towarowa

2. Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów:  nieruchomość niezabudowana, właścicielem działki gruntu o nr 1362/8 o pow. 1851 m2 ,1362/10 o pow. 1860 m 2 , o łącznej powierzchni  3711 m 2 jest Miasto Kolno. Działki posiadają księgi wieczyste nr kw LM1L/00038369/9,  LM1L/00068597/5  prowadzone w Sądzie Rejonowym w Łomży.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu: teren działek  1362/8, 1362/10,  oznaczony jest symbolami:

- 2P/Ug – przemysł i usługi gospodarcze

4. Cena wywoławcza nieruchomości netto: 90 000,- zł słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych. Minimalne postąpienie 900,- zł

5. Wadium: wartość wadium 9 000, - zł,  słownie: dziewięć tysięcy złotych

6. Pozostałe uwarunkowania zgodnie z częścią II ogłoszenia

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 2

  1. Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Towarowa
  2. Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów:  nieruchomość niezabudowana, właścicielem działek gruntu o nr 1361/7 o pow. 168 m2, 1362/7 o pow. 1629 m2, 1361/9 o pow. 117 m2, 1362/9 o pow.  1744 m2,  o łącznej powierzchni  3658 m2 jest Miasto Kolno. Działki posiadają księgi wieczyste nr kw LM1L/00037771/3, LM1L/00038369/9, Lm1L/00068597/5 prowadzone w Sądzie Rejonowym w Łomży.
  1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu:
  1. działki nr geod. 1361/7, 1362/7, 1361/9, 1362/9 położone są na terenie miasta Kolno oznaczonym symbolami:

- 2P/Ug – przemysł i usługi gospodarcze

  1. Cena wywoławcza nieruchomości netto: 90 000,- zł słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych. Minimalne postąpienie  900,- zł
  2. Wadium: wartość wadium 9 000, - zł,  słownie dziewięć tysięcy złotych

Załącznik poniżej:

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2015-01-27

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2015-01-27

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2015-01-27