Burmistrz Miasta Kolno
Ogłasza  drugi przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę usługową

Uzasadnienie przetargu ograniczonego.
Do przetargu ograniczonego mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne które  spełnią  następujące warunki:
• wprowadzą w planowanej działalności gospodarczej na przedmiotowym terenie co najmniej jeden z elementów gospodarki innowacyjnej. 
• zobowiążą się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży
• zobowiążą się do zakończenia zabudowy w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

1. Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Towarowa
2. Oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów:  nieruchomość niezabudowana, składająca się z działek gruntu o nr 1362/13 o pow. 1789 m2, 1362/15 o pow. 1776 m2, 1362/18 o pow. 1791 m2, 1362/20 o pow. 
    1799 m2 o łącznej powierzchni 7155 m2. Właścicielem jest Miasto Kolno. Działki posiadają księgi wieczyste nr kw LM1L/00068597/5, LM1L/00038369/9, LM1L/00058025/2 prowadzone w Sądzie Rejonowym w  
    Łomży.
3. Opis nieruchomości.
    W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się: wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja teletechniczna, linia energetyczna nN i SN. Komunikacja: droga gminna asfaltowa,  
    chodniki dwustronne, ścieżka rowerowa, oświetlenie uliczne.
4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu:
- 1U - tereny usług ogólnomiejskich.
       5.Cena wywoławcza nieruchomości netto: 253 000,- zł słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące złotych. Minimalne postąpienie 2530,- zł
       6.Wadium: wartość wadium 25 300, - zł,  słownie: dwadzieścia pięć tysięcy trzysta złotych
        7. Informacje dodatkowe
         I przetarg  - 9 kwietnia 2015 r.

 

Szczegóły w załączniku poniżej.
 

Metryka strony

Udostępniający: UMKolno

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Pomichowski

Wprowadzający: Roman Pomichowski

Data wprowadzenia: 2015-05-29

Modyfikujący: Roman Pomichowski

Data modyfikacji: 2015-05-29

Opublikował: Roman Pomichowski

Data publikacji: 2015-05-29