INFORMACJA

            Burmistrz Miasta Kolno informuje o możliwości pozyskania przez Miasto Kolno środków o finansowanie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach Programu priorytetowego „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne – część II: Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. W związku z powyższym informujemy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w 2016 r. przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu z terenu Miasta Kolno.

 Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Miasta Kolno. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Wykonawca zadania obejmującego powyższe prace na terenie Miasta Kolno zostanie wyłoniony w drodze przetargu.

Wnioski o dofinansowanie można składać w sekretariacie Urzędu Miasta Kolno pokój nr 113 na przygotowanym formularzu do dnia 10 stycznia 2016 roku. Wzór wniosku dostępny jest na stronie www.umkolno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Azbest”  oraz w pokoju nr 11 w tutejszym urzędzie. Rozliczenie udziału własnego zostanie przedstawione po zakończeniu naboru wniosków.

Realizacja programu dofinansowania uwarunkowana jest pozytywnym rozpatrzeniem wniosku Miasta Kolno przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia do wyczerpania środków finansowych pozyskanych przez gminę.

Wszelkich informacji dotyczących zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu można uzyskać w Urzędzie Miasta Kolno, p. nr 11, tel. (086) 278 94 32.

 

BURMISTRZ MIASTA KOLNO

Andrzej Duda

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2015-11-25

Data modyfikacji: 2015-11-25

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2015-11-25