Kolno, 2016-04-18

RG. 604.19.2016

INFORMACJA

Zgodnie z art. 12 ust. 5 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Burmistrz Miasta Kolno informuje, że po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych wody pobranej z Wodociągu w Kolnie i biorąc pod uwagę ich wyniki zamieszczone w sprawozdaniach nr MŻ/MW.54.284.2016r. i nr FŻ/FW.54.183.2016 oraz MŻ/MW.54.316.2016 i FŻ/FW.54.203.2016 i MŻ/MW.54.315.2016 i FŻ/FW.54.202.2016 z PSSE w Łomży i „D”/161/360/2016 z WSEE w Poznaniu,  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie pismem znak HŚ-K.4410.25.2016

stwierdził przydatność wody do spożycia,

gdyż woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989).

Orzeczenie niniejsze jest obowiązujące do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego urządzenia.

 

Burmistrz Miasta Kolno

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2016-04-20

Data modyfikacji: 2016-04-20

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2016-04-20