Zarządzenie Nr 98/15

Burmistrza Miasta Kolno

z dnia 28 sierpnia 2015 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

 

Na podstawie art. 26 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5) zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku upoważniam Panią Joannę Zieja inspektora w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich do podpisywania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                                                                              Burmistrz Miasta Kolno

                                                                                                                                                                      Andrzej Duda

Metryka strony

Udostępniający: UM Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sobieski

Wprowadzający: Tomasz Sobieski

Data wprowadzenia: 2015-08-28

Modyfikujący: Tomasz Sobieski

Data modyfikacji: 2015-08-28

Opublikował: Tomasz Sobieski

Data publikacji: 2015-08-28